Purity of heart is blooming the same colors
in the middle of the wilderness when no one sees you
(Vanna Bonta)


Visie
Het welzijn van kinderen, volwassenen en dieren bevorderen
in respect voor elkaar en de natuur,
levend vanuit het hart,
door in te spelen op de nood van het moment
via een aangepaste begeleiding.